Start » Ideellt engagemang

Ideellt engagemang

Det skulle vara många saker i samhället som inte skulle fungera utan ideellt engagemang. Allt från det lilla knattefotbollslaget till hjälp för hemlösa drivs ofta av människor som arbetar ideellt, det vill säga helt oavlönat. I Sverige är vi väldigt duktiga på att engagera oss i den här typen av arbete, det är helt enkelt många som gör någon slags syssla där de inte förväntar sig betalning. Det kan till exempel vara att man står i kiosken under barnens fotbollsmatcher eller samlar in kläder till asylsökande. I den här texten ska vi ta upp några olika aspekter av ideellt engagemang.

Ideellt engagemang ger nya vänner

Ideellt engagemang skapar gemenskap

Att lägga sin dyrbara tid på något utan att få en enda krona i belöning, kan det verkligen vara något? Faktum är att många människor som håller på med ideellt engagemang vittnar om att det är väldigt tillfredsställande och roligt. Nya siffror visar att så många som varannan svensk är ideellt engagerade. Det är till exempel mycket vanligt att man väljer att engagera sig i socialt arbete. Socialt arbete innebär ofta olika hjälpinsatser. Det kan vara att anordna språkcafé för nyanlända eller att samla in kläder till hemlösa. Den här typen av ideellt engagemang ger ofta de som utför det en tillfredsställelse då de känner att de gör något mycket viktigt och betydelsefullt. Det verkar vara så att båda parter drar nytta av hjälpinsatsen på olika sätt.

Ideellt engagemang är också grunden varpå många mindre idrottsföreningar vilar. Utan de eldsjälar som tränar lag, håller utrustning och lokaler fräscha och säljer fika under evenemang skulle Sverige vara ett land mycket fattigare på idrottsföreningar än det är idag. Hela samhällen kan faktiskt njuta av den här typen av engagemang då det ofta gör bygden mer levande. Tack vare att människor engagerar sig ideellt har även små orter aktiviteter att erbjuda för stora och små. Om du tänker tillbaka så kanske detta var anledningen till att du till exempel kunde spela fotboll, orientera eller utföra någon annan idrottsaktivitet när du var liten. Vi har med andra ord mycket att tacka de personer som väljer att engagera sig ideellt för.

Hur engagerar man sig ideellt?

Om du läst texten och känner att ideellt engagemang vore något för dig så finns det stora möjligheter att börja omgående. Att engagera sig ideellt behöver inte betyda att man måste ha massor av tid över. Det går bra att engagera sig på olika nivåer och lägga sig på den tid som är lämplig för en själv. Det som är bra med ideella föreningar är att de nästan alltid söker fler människor som kan hjälpa till. Se dig därför om på orten där du bor och kolla upp om det finns någon intressant förening där du kan engagera dig. Skulle det inte göra det så kan du dra igång en insats själv.

När den stora flyktingströmmen nådde Sverige var det många som började sin bana med ideellt engagemang. Det började ofta i liten skala och växte sig större. Många är exemplen på människor som började samla ihop kläder till flyktingar i hemmet och sedan, med tiden, utökade verksamheten med hjälp av andra. Har du någon hjärtefråga som du verkligen brinner för? Fundera då på hur du kan engagera dig i den och på vilket sätt. Det finns många vägar in i ideellt engagemang. När du väl är igång kommer du snart att upptäcka hur otroligt givande det är. Du får förvisso inget betalt i pengar, men du får ofta många nya vänner och en fritid som känns betydelsefull och viktig. Ofta är faktiskt det en av de finaste lönerna man kan få.

Engagera dig och utvecklas

Ideellt engagemang kan öppna en värld av nya kunskaper, vänner och ge en känsla av syfte. Idag finns det många möjligheter att engagera sig ideellt och intresset tycks bara växa. En anledning till det skulle kunna vara att vi lever i en värld där yta och konsumtion är en stor del. Att då kunna hitta djupare värden genom att hjälpa andra eller att bygga något, till exempel en förening, kan kännas mycket meningsfullt. Om du själv funderar på ideellt engagemang finns det många redan existerande föreningar du kan kontakta. De blir ofta bara glada när du erbjuder din hjälp. Det går också bra att dra igång något helt eget om du inte hittar någon annan som redan gör det du brinner för.