Start » Att vara volontär utomlands

Att vara volontär utomlands

Att få göra en insats för människor som har det svårt är en dröm som många har. I våra välbeställda delar av världen finns det tack och lov många människor som har ett genuint intresse för att avhjälpa lidanden orsakade av fattigdom, krig och svält i fjärran länder. För många innebär detta att skänka pengar till hjälporganisationer. För andra att hjälpa mer handfast, ofta genom att bli volontär. Som volontär skänker man sitt arbete istället för pengar, och följer med en hjälporganisation dit lidandet finns för att göra praktiska insatser. Särskilt yngre människor ser ofta volontärarbetet som ett tillfälle att kombinera hjälparbete med upptäckandet av nya världsdelar.

En volontär bär ett barn

Volontär blir man med engagemang och uppoffringar

Alla former av bidrag till hjälparbeten är naturligtvis behövliga och beundransvärda. Bara det att skänka en slant varje månad kan för många givare vara en verklig uppoffring. Att bli volontär innebär dock ofta att ta sitt engagemang steget längre, och kräver därför såväl noggrann eftertanke som goda förberedelser. I regel löper volontärinsatsen under ganska lång tid, från några månader till ett år. Att kunna leva utan arbetsinkomst och nära kontakt med familj och vänner kan vara en betydande utmaning för många. Men å andra sidan finns det få saker som ger sådan stark personlig utveckling som just volontärarbetet. De flesta volontärarbetare anger sin volontärresa som en verklig höjdpunkt i livet.

Att vara volontär innebär dock inte bara materiella uppoffringar, utan också att man tar på sig ett stort ansvar. Därför är seriösa volontärorganisationer noggranna med vem de tar med sig på volontärresor. Den som bara söker ett spännande äventyr kommer att bli en belastning för både sig själv och övriga volontärer. Arbetet med fattiga och nödställda människor kräver ett starkt fokus på själva hjälparbetet, vilket med nödvändighet gör att saker som turism, fester och nöjen blir sekundära. För den som har ett genuint intresse för att hjälpa nödställda, kan en volontärresa därför bli en oöverträffad möjlighet att träffa och knyta starka band med likasinnade.

Inte bara en känslomässig påfrestning

Att arbeta som volontär under ett antal månader kan innebära en stark känslomässig påverkan, särskilt för yngre och oerfarna människor. För många leder detta till en stor personlig utveckling och ökad mognad. Detta beror inte bara på det lidande man tar sig an på så nära håll, utan också på avståndet till familj och vänner under resan. Utöver de emotionella förberedelser en volontärresa kräver, måste volontären också tänka på effekterna av att arbeta gratis under en längre tidsperiod. I regel kräver detta att man sparar ett ganska betydande belopp, och ser till att hyran och övriga räkningar blir betalda när man är bortrest.

Som blivande volontär är alltså förberedelserna mycket viktiga. Och de bör börja redan innan man tackar ja till en resa. Ett första steg är att göra ordentlig research om olika volontärorganisationer. En hjälp i detta kan vara att först och främst bestämma sig för vilken region eller vilket specifikt problem man vill ta sig an. Utifrån detta minskar antalet intressanta organisationer. Därefter gäller det att se till att organisationen i fråga är seriös, i synnerhet om det är en mindre förening. Och så de ekonomiska bitarna – hur länge måste man spara för att ha råd med resan?

Volontärresan kan börja här

Att hitta rätt hjälporganisation är starten på den viktigaste resa man kan göra. Ett bra tips för den som ska ge sig av på volontärresa är att prata med en tidigare volontär, gärna någon som rest till samma destination med samma organisation. På så sätt kan man skaffa sig en bra bild av vad som väntar, och därmed underlätta de känslomässiga och praktiska förberedelserna. Man kan med fördel be någon familjemedlem eller pålitlig vän att hålla koll på brevlådan, om någon oväntad räkning skulle dyka upp. De löpande kostnaderna hanteras lättas med autogiro eller förskottsbetalningar. Dessa och andra praktiska förberedelser gör att man som volontär kan släppa all oro för livet man lämnar bakom sig, och fullt fokusera på hjälparbetet.