Uppsala föreningsråd

Staden Uppsala ligger vackert belägen några mil norr om huvudstaden Stockholm, med närhet till vatten och grönskande natur. Till Uppsala kommer aspirerande studenter och människor som vill uppleva en gammal stad med storslagen arkitektur. Uppsala har länge varit en plats full av aktiviteter, här kan man bland annat lära sig paddla kanot eller sjunga i kör. Uppsala räknas till och med som Sveriges mest körtäta stad, så om du vill ta ton har du verkligen kommit rätt. I denna stad har Uppsala föreningsråd en central roll. Det är nämligen Uppsala föreningsråd som samlar alla olika aktiviteter under sina vingar och ser till att stötta vissa organisationer med ekonomiska medel, om de har ett sådant behov.

Uppsala föreningsråd stöttar föreningar

Uppsala föreningsråd stöttar arbetslösa

Precis som många andra städer i landet är även Uppsala drabbat av en alltmer utbredd arbetslöshet. Det har regelbundet kommit nya satsningar från bland annat Arbetsförmedlingen som har försökt få in människor i arbete. Uppsala föreningsråd arbetar också med detta ärende. I och med att Uppsala föreningsråd har över 300 föreningar samlade finns det goda möjligheter att hitta en lucka som går att fylla av en arbetslös persons insatser. Som stad är Uppsala rikt på både kultur och idrott och det finns massor av föreningar som ägnar sig just åt dessa områden. Att börja arbeta i föreningslivet kan fungera som en sluss in i andra arbeten.

Uppsala föreningsråd har under lång tid haft ett samarbete med Uppsala kommun om just arbetslösas situation. Många föreningar har vitt varierande arbetsuppgifter där man både kan få lära sig ekonomi, allmän administration och övrig drift av föreningen. Om man tar en kör som exempel så behövs det någon person som sköter lokalbokning, någon som tar hand om avgifterna och även någon som skapar programblad och annan reklam för när kören har konserter. Uppsala föreningsråd kan hjälpa till att sätta rätt person på rätt plats genom att erbjuda en guidad väg in i föreningen. Framförallt förmedlar föreningen kontakter som kan vara till nytta för många.

Föreningsrådet i blåsväder

Under våren 2013 kunde många Uppsalabor läsa om hur Uppsala föreningsråd var i blåsväder. Det fanns många olika rykten om föreningsrådets ekonomi och ingen verkade veta hur det egentligen låg till. Ett föreningsråd kan fungera på olika sätt, beroende på hur det är sammansatt. Just detta föreningsråd är uppbyggt som en ideell förening, vilket innebär att de som sitter i styrelsen kan göras personligt ansvariga för eventuella ekonomiska problem. Precis som många andra organisationer skrivs varje år en verksamhetsberättelse där man går igenom vad som har skett under året, med betoning på administration och ekonomi. Under 2013 var den röda tråden svår att följa.

Uppsala föreningsråd har under sina verksamma år kunnat ge stöd till föreningar som är i behov. Det kan handla om ekonomiskt stöd eller att gå in som en tredje part om en eventuell konflikt behöver lösas. Uppsala föreningsråd har även bidragit med att lära ut kunskap om just föreningar, för att ytterligare möjliggöra att fler kan skapa den förening de länge har drömt om. Om Uppsala kommun har sett att en förening behöver särskilt stöd har kommunen kunnat skriva en remiss till rådet, precis som läkare kan skicka vidare en patient till en annan person som är kunnig inom området.

Student i Uppsala

Uppsala tillhör en av Sveriges mest populära studentstäder, i ständig konkurrens med Lund. Dessa två städer har en vänlig rivalitet mot varandra, eftersom båda städernas universitet har funnits i många hundra år och har ärorika traditioner. Om man är student i Uppsala är det vanligt att vara med i en förening vid sidan av sina studier. Man kanske sjunger i en kör, spelar i ett fotbollslag eller är med i något av de otaliga hemliga sällskapen som finns i Uppsala. Det går även att lära sig fotografera, dansa tango och självklart kan man gå med i ett spexargäng. Uppsala föreningsråd fungerar som samlingsställe för många av dessa föreningar. Om du vill ha kontaktuppgifter någonstans bör du kontakta Uppsala föreningsråd för att få den information du behöver.

Att gå med i en kör eller ett sportlag är ett sätt att hitta gemenskap med andra människor. Visst är det roligt att umgås med de vänner man redan har, men om du provar att sätta upp ett spex med främlingar kan du både få åtnjuta en rolig show och massor av nya kompisar. Uppsala föreningsråd har som ambition att förena människor för att på så sätt öka förståelsen mellan dem. Många föreningar är gratis att gå med i, men däremot kan man behöva betala en mindre avgift om det behöver köpas in material som till exempel särskilda kläder eller saker. Genom att samla alla föreningar under samma paraplyorganisation hoppas rådet även kunna öka kommunikationen och förståelsen mellan dem och kanske bidra till framtida samarbeten.

Föreningen skyddar medlemmarna

Uppsala föreningsråd har funnits länge och har idag över 300 föreningar samlade. Föreningen är ideell och är framförallt inriktad mot att ge stöd till de föreningar som är i behov. Stödet kan variera från ekonomiskt kapital till administrativa tjänster eller allmänt ge råd om föreningsfrågor. Föreningsrådet vill även bidra till en ökad dialog mellan de 330 föreningarna som finns samlade, eftersom de tror att fler samarbeten ger en ökad förståelse för varandra. Ibland kan Uppsala kommun gå in och rikta stödet i de fall där de ser att behovet finns. Att ha ett föreningsråd är ett sätt att skydda medlemmarna genom att bland annat se till att alla regler och policys finns nedskrivna, så att det minskar risken för missförstånd.